Jak możesz pomóc

Zostań bohaterem życia i wesprzyj nasze inicjatywy

Nr Konta: 07 1140 2004 0000 3802 8022 3727

MOŻESZ INACZEJ NAS WSPIERAĆ !!!

 Z różnych powodów znanych tylko Tobie nie możesz się czynnie włączyć w akcje fundacji. Rozumiemy to. Jeśli są Ci bliskie nasze działania to możesz wesprzeć nas finansowo nawet najmniejszą kwotą ( wpłaty tylko na konto do publicznego rozliczenia) lub dobrymi pomysłami, oraz wskazując cele potrzebne w danym środowisku.

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, co daje - św. Jan Paweł II

Chcę stworzyć model organizacji która zmieni chociaż trochę świat na lepszy, by ludzie którzy pójdą ze mną w nieznaną drogę, niosąc pomoc, spełniali swoje pasje i marzenia.
Przemysław Pawlik
Prezes Zarządu

Wsparcie biznesowe

Aby umożliwić nam długofalowe działanie twoja Firma może nas wspierać finansowo. 

Zostań Partnerem w naszych akcjach

Sponsorując nasze akcje wspierasz nas w niesieniu pomocy naszym Podopiecznym i budowaniu społecznej świadomości.